Wentylatory Augustów

Co brać pod uwagę wybierając wentylator do domu?

Raczej najistotniejszym parametrem wentylatora jest jego zdolność produkcyjna wyznaczana w metrach sześciennych na godzinę (m3/h) albo cfm. Koronnym celem działania jest wymuszenie przepływu powietrza w związku z tym nic nam po cichym wentylatorze, który jednak nie daje właściwej wentylacji.      
   Innym czynnikiem jaki bierzemy pod uwagę jest pułap hałasu. Wyrażony jest on w decybelach (dB). Pamiętać należy, że jest to jednostka logarytmiczna a nie liniowa, w związku z czym różnica 3 dB może znamionować podwojeniu poziomu dźwięku. Warto wziąć też pod uwagę, że dwa ciche wentylatory dadzą suma summarum pomniejszony hałas aniżeli jeden głośniejszy. Najlepsze wentylatory to takie, które maja właściwy stosunek wydajności do hałasu. Ażeby ograniczyć głośność producenci niejednokrotnie wykorzystują łożyska ślizgowe, które jednak są w znacznym stopniu mniej trwałe od łożysk kulkowych. 
   I tak dochodzimy do nadmienionej żywotności (solidności)  która okazana jest w średniej liczbie godzin do awarii.
    Pisałem wyżej o harmidrze. Prócz samego poziomu harmideru znacząca jest także sylwetka tego szumu. Wysokie dźwięki są chyba najbardziej drażniące, tymczasem niskie częstotliwości swobodnie przenoszą się na inne powierzchnie powodując rezonans a także są trudne do wytłumienia. 
   Jak widać wentylatory są technologią o wielo bardziej skomplikowaną aniżeli by nam się na pierwszy rzut oka zdawało, a wybór odpowiedniego modelu nie jest w ogóle trywialny i zależy od konkretnego zastosowania, rozmiarów otworu, budżetu a także innych pojedynczych zapotrzebowań dotyczących charakterystyki użytkowej.